16. výročí výstav

Poděkování

Vážení spoluobčané, milovníci a návštěvníci Betlémů.

O Vánocích 2018 tomu bylo již 16 let od první výstavy Betlému v Tiskárně Kleinwächter ve Frýdku-Místku. První výstavy v roce 2003 se zúčastnilo pouze 20 návštěvníků, v tom posledním v roce 2018 to již bylo bezmála 7.000 návštěvníků, nehledě k tomu, že za ta léta výstavu navštívili lidé ze Slovenska, Polska, Německa, Finska, Francie, Anglie, Holandska, Ruska, Kanady, USA, Mexika, Argentiny a Austrálie. Je to slušná statistická bilance, ale důležitější a podstatná je myšlenka Vánoc, která čím dál více k sobě přitahuje lidi, kteří touží prožít Vánoce bez reklam, shonu, s možností zklidnění, ponoření se do sebe, do naslouchání koled. Vnímám, že je to správná cesta, že lidé se touží vrátit k prožití české tradice, oslavy křesťanských Vánoc.


Dovolím si přidat jednu ze svých básní k Vánocům:

 

Od východu hvězda vyšla, ozářila zem,
radujte, se veselte se, tu zvěst hlásá všem.
Nocí se nese Gloria,
svatá rodina prožívá, svého adventu den.

Na východě hvězda září, ukazujíc směr.
Maria v klíně dítě hýčká,
chlév ozařuje z vosku svíčka,
betlémské světlo svítí na cestu národům všem.

 

Jsem rád, že se přijdete nabít pozitivní energii Vánoc. Je to úžasné vidět dobře naladěné návštěvníky a číst v pamětní knize vaše postřehy, pochvaly a poděkování. Jen stěží to zvládám pročítat bez slz radosti. Jste kořením celé výstavy a motivací nejenom pro mne, ale pro všechny, kteří se na přípravě výstavy i na jejím dvoudenním průběhu podíleli.
V první řadě patří poděkování Panu Bohu, který tomuto úsilí žehná. Dále Vám, návštěvníkům. Bez Vás by bylo jakékoliv snažení marné a zbytečné. Děkuji také Vám, kteří shledáváte, že má smysl darovat, anebo za jiných podmínek přenechat betlém, který potom dělá radost tisícům návštěvníků.


Veliké poděkování patří mým přátelům, Danielu Adámkovi, Jirkovi Bíleckému, jejich rodinám a těm zaměstnancům společnosti KLEINWÄCHTER holding s.r.o., kteří se na výstavě podíleli, za jejich nezištnou pomoc při přípravě a organizaci samotné výstavy.

Velikým obohacením výstavy byla živá hudba pod organizačním vedením paní Mgr. Pobucké, která na jedno pódium pozvala 5 souborů. Pozvání přijal nejenom soubor lidových písní a tanců Ostaravička, ale i dechový soubor Šubaduba Band pod vedením Karla Jirgla. Dalšími soubory byly Fry band, Osma band a Catena Muzica,

Poděkování patří naším řezbářům, kteří jsou tradici naši výstavy již 6 let. K Lupovi Anettovi a Jiřímu Rozehnalovi přibyla letos Míša Kolaříková, která tvořila betlém horkou jehlou. Jako tradičně se výstavy zúčastnil i Zdeněk Nytra.

Jistě víte, že vstup na výstavu je zdarma. Vzhledem k tomu, že se mnoho lidí v průběhu výstav táže na pokladničku, a já nechci vybírat vstupné, pozval jsem letos poprvé Charitu Frýdek-Místek, které jsem schválil dvě témata účelu:
- pro denní stacionář na duševně retardované klienty
- na pomoc pro aktivity seniorů našeho města

Moje veliké díky patří vedení 8. základní školy za zapůjčení prostor pro výstavu. Bez jejich pomoci, nevím. Víte tiskárna již v posledních dvou letech začala být malá pro tak veliké množství exemplařů. Považte, letos již 180 betlémů a lidé mi telefonují, že mají pro nás další Betlémy. Děkuji paní ředitelce Wilczkové za zapůjčení jídelny školy, která byla důstojným stánkem výstavy.

Děkuji taky magistrátu města za udělenou cenu osobnost roku, za 16. leté úsilí. Tato cena se pro mne stala závazkem i motivací, že pro lidi našeho města má smysl něco dělat. A i když jsem ocenění převzal já, myslím si, že patří všem, kteří se na výstavách podílejí.

Doufám, že se dílo podařilo ke spokojenosti všech:
návštěvníků, hudebníků, řezbářů, Charity, i nás, kteří jsme to všechno zorganizovali.

Za nás všechny všem děkuji a těším se, že v příštím roce, posuneme laťku zase o něco výš, a že přijde zase o něco více návštěvníků.

 

S poděkováním a úctou k nejkrásnějším svátkům v roce

Josef Kleinwächter

s přáteli Danielem Adámkem a Jirkou Bíleckým

Zveřejnili jsme také fotografie z výstavy  ---

 

plakat Betlemy 2017 Kleinwachter