20 let historie výstav

20 let historie Betlémů ve Frýdku-Místku

Je mi 74 let. Od dětství mne učarovaly Betlémy, které pro mne byly a jsou dodnes symbolem Českých Vánoc, narození Ježíška. Největší podíl na lásce k Betlémům ve mně probudila babička, se kterou jsem jako malý kluk chodíval na roráty – mši svatou a celou bohoslužbu jsem vždy prostál v kostele u betlému, který neskutečně ovlivnil můj život. Měli jsme doma vlastní betlém, který jsme každoročně s rodiči stavěli ke stromečku, a později, až jsem se oženil,jsme tuto tradici i s moji rodinou zachovávali.
V devadesátých létech jsem založil firmu. Po létech se mi naskytla příležitost reagovat na inzertní nabídku, cituji: „Přenechám do dobrých rukou Betlém". Byl to pro mne úžasný impuls a výzva k tomu, abych vymyslel co s ním. Neváhal jsem ani minutu a kontaktoval dárce. Byl z daleka, až z Mostu. Nadšen, jsem se ihned vydal na cestu. Když jsem ho viděl, byl jsem šťastný jako malé dítě,
a v tu chvíli jsem si řekl, že začnu ve svoji firmě pořádat výstavy betlémů. Oslavu Vánoc považuji za smysluplný protipól k marketům, které hrají všemi barvami již od září, a nemají nic společného s poselstvím Vánoc, ale je to pouze byznys, na který se lidé nechají lehce nalákat. Svoji výstavujsem bral, a dodnes beru jako evangelizaci, radost z narození Ježíše Krista.
Prvním rokem jsem vystavoval čtyři Betlémy. Výstavu zahajoval Ostravsko-Opavský biskup Mons. František Václav Lobkovic a výstavy se účastnilo 20 lidí. Nebylo to mnoho, ale bylo radostné a bylo to více než jeden. Byli to lidé z řad zákazníků, kteří dostali osobní pozvání. Mezi Betlémy byl i pohyblivý betlém široký 1.5 metů a vysoký také 1,5 metrů, který byl na ruční pohon a v betlému se pohybovalo ze 108,22 figurek.
A tady se začalo rodit přátelství, které trvá dodnes, a pro které jsou betlémy a samotná výstava již samozřejmostí a velikým svátkem. Jsou to mi přátelé Adámek Daniel a Bílecký Jiří se svými rodinami, kteří se se s ochotou se mnou pustili do všeho, co se týká výstavy. Nezištně mi s výstavami pomáhají již 20 let. Naše trojice je srdcem výstav, a jako poděkování za naše společné dílo jsem je po deseti létech výstav povýšil na spoluvystavovatele.
Rád bych se ale vrátil k pohyblivému Betlému, který potřeboval úpravy, které by tento Betlém udělaly ještě zajímavějším a atraktivnějším. Potřebovali jsme z něj udělat Betlém pro 21 století. Postupně jsme jej vylepšovali.
Ruční pohon jsme nahradili motorickým, místa, kde byl pohyb,jsme nasvítili led diodami. Výsledek ale ani tak nesplňoval naše představy. Zanedlouho přišel do firmy zákazník. Byl profesorem na Janáčkové konzervatoři v Ostravě a něco potřeboval v tiskárně udělat. Najednou mi probleskla hlavou myšlenka: Výborně, už to mám! Říkám mu: Pane profesore, Vaši zakázku uděláme barterem. Vy něco potřebujete a my také něco potřebujeme. Podívejte, potřebuji složit hudbu na pohyblivý Betlém, která bude představovat den v Betlémě. Co to je za blbost? Říkám: jaká blbost? Normálně, ne? První je slyšet téci vodu ve studánce, následuje zakokrhání kohouta, posléze se vyhání dobytek na pastvu, potom jdou lidé do práce, děti do školy, ženy jdou na nákupy, a po poledni se všichni vracejí domů, dobytek se žene z pastvy, děti si hrají, večer je klekání, v noci troubí ponocný, hodiny bijí půlnoc a na závěr se zahraje Tichá noc. No, kde já mám sehnat tolik zvuků? Pokrčil jsem rameny. Ber nebo neber, a bylo. Nebudete mi to věřit, ale za měsíc byla hudba na světě. Dalším úkolem byla opona, která měla být poslední úpravou Frýdecko-Místeckého orloje, jak jsme Betlém nazvali. Přišel pan profesor Labaj, potřeboval něco vytisknout, a ptá se: Co to je? O všem jsem mu vyprávěl i o oponě, která ještě chybí. Na závěr říká: Já Vám něco namaluji. Do té doby jsem ještě ani nevěděl, že je malíř. Co řekl, to dodržel. Netrvalo dlouho a donesl tři náčrty obrazů, z nichž by se měl jeden vybrat. Bylyto jesličky a pohledy na města Betlém a Jeruzalém. Říkám: To nebude pane profesore asivhodné z důvodu místnosti, ve které to bude po celý rok vystaveno. Je to technická místnost, kde jsou stroje. Já bych si tam představoval něco abstraktního, něco, jako ozáření plochy světlem z jednoho bodu, které se rozlévá po celé ploše obrazu. Jako důvod jsem uvedl. Kristus je světlo světa, který přišel na svět, aby ozářil tím světlem temnotu. My jsme bez něj pouze trosečníci, hledajíce to světlo. Pochopil moji myšlenku a za nedlouho donesl obraz, který se následně stal oponou před betlémem. A tak šel čas a Betlémy se neustále rozrůstají. Každým rokem se sbírka rozrůstá o dalších asi 20 exponátů. Lidé mají o výstavu neustále větší zájem,
a i když výstava trvá pouze dva dny, dohromady tedy 14 hodin, její návštěvnost neustále roste. Množství Betlémůdnes představuje svými 285 exponáty největší výstavu z jediné, osobní sbírky v České republice. Betlémy se převážně rozšiřují z darů návštěvníků,i já občas také Betlém koupím.
Některé Betlémy jsou vzácné tím, že jsem je dostal od významných osobností. Například mám betlém od Otce biskupa Františka Václava Lobkovice, od Otce biskupa Martina Davida, Otce Josefa Maňáka, mořeplavce Richarda Konkolského, od dcery Petry Jordány a mnoha dalších.
Betlémy jsou z nejrůznějších materiálů: lípového dřeva, olše, olivového dřeva, cedru, porcelánu, keramiky, papíru, skla, paličkované, pletené, háčkované, z dyně, ve vlašském ořechu, v náušnici, z kelímku na mlíčko a CD, malované na skle, vyšívané, vypalované horkou jehlou, v tesařské tužce, a jiné. Největší Betlém má sochy vysoké jeden metr, nejmenší betlém je možné shlédnout pro svoji miniaturitu pouze přes lupu. Je to dílo mého velikého kamaráda a přítele Lupo Anety, který se rovněž jako řezbař stal součástí naší rodiny vystavovatelů. Nejstarší Betlém je z roku 1880.
Ve sbírce máme i betlémy z ciziny, jako například z Urugvaye, Paraguaye, Bali, Malty, Betléma, Jeruzaléma, Polska, a dalších zemí.
Za zajímavost určitě stojí zmínit, že naši návštěvu shlédli dle pamětních knih lidé ze Slovenska, Polska, Německa, Finska, Holandska, Anglie, Ruska, Itálie, Izraele, Turecka, Jižní Afriky, Indie, Kanady, USA, Argentiny, Mexika a Australie.
Velikou vzácností jezápis a poděkování návštěvníka z Izraele, které je napsáno hebrejsky a z Indie Indickými hyeroglify, a poděkování z USA od Richarda Konkolského, známého mořeplavce.
Jistě se budete ptát, kolik lidí výstavu za takovou krátkou dobu může navštívit. Hodně! Za 14 hodin přišlo v posledních létechaž 12000 lidí.
Prvních 15 let se výstava konala v tiskárně, tedy ve firmě, kterou jsem založil v roce 1991, avšak po létech pro nedostatek místa se od patnáctého ročníku výstava přemístila do jídelny 8. Základní školy ve Frýdku-Místku, Která je přímo naproti tiskárny, ale kde i přes velikou výstavní plochu, dnes již začíná chybět místo.
Výstava není pouze samotná, ale má doprovodný kulturní program. Vystupuje tam živá Vánoční hudba,o kterou se stará a sama diriguje paní doktorka Mgr. TerezaBaronová.
Vystupujízde soubory Fryband, Osmaband, Osminka, dále jsou to Soubor Ostravička, Catena muzika a další.
Od desátého ročníku je jako doprovodný programřezbařský plenér. Ústřední postavou je kamarád a přítel, řezbář pan Lupo Anetta. Úplný začátek řezbářského plenéru zavedl pan Tomáš Cidlík, který se, bohužel nedožil ani prvního ročníku, ale jeho myšlenka žije a pokračuje dále již 10 let. Ve výstavní hale se rodí, a stále doplňuje betlém se sochami 1 metr vysokými, který je ústředním exponátem výstavy a je převážně díle Lupo Anetty.
Vzhledem k tomu, že vstup na výstavu je zdarma, a návštěvníci se neustále domáhali absence pokladničky, a protože přestálo stačit to moje: že Vánoce nejsou o penězích, ale o radosti,
přizvali jsmena výstavu Českou Charitu a sdružení nevidomých, kteří jsou vděčni za každou korunu na účelné vynaložení pro svoji činnost.
Nemalým překvapením pro hosty je uvítání na úvod, a tím je něco na zahřátí a perníček pro děti.
Nutno také říci, že veškeré nemalé prostředky na provoz výstavy jsou z vlastních zdrojů, bez jakýchkoli nároku na dotaci města, kraje nebo EU.
Nutno podotknout, že samotná přestavba sálu a instalace takového množství Betlémů trvá dva až tři dny, na kterých se bezplatné podílejí rodiny vystavovatelů, Lupo Anetta a někteří zaměstnanci firmy Kleinwächter holding s.r.o.
Pro příchozí je zajištěno venku občerstvení formou bufetu, které již nemá s našimivynalohami nic společného.
Na slavnostní otevření každé výstavy je pozván někdo z duchovních za křesťanskou obec a někdo z magistrátu za Město Frýdek-Místek.
Je to dlouhá a krásná historie a myslím, že nemá obdoby již tím, že jsme v létech 2021 a 2022 byli pozvání do Itálie na největší světovou výstavu Beltémů, která se každoročně pořádá ve městě Veroně, v historickém amfiteátru, postaveném v roce 100nl., kde jsme měli vystavit 24 exponátu z naší sbírky. Bohužel z důvodu Covidu 19 jsme se nemohli z bezpečnostních důvodů ani jeden rok zúčastnit.

Děkuji za Váš čas věnovaný přečtení této krátké historie a věřím, že najdete v tom smysl a vlastní zájem věnovat této historii místo v některém ve Vašich pořadů.
S díky a úctou
Za realizační tým výstav

Josef Kleinwächter
Instalace výstavy a možnost natáčení:
21.12. odpoledne: přenášení betlémů z tiskárny do 8. Základní školy, instalace pozadí.
22.12. od 12 do 22 hodin instalace výstavy
23.12 od 8 do 22 hodinpokračování instalace výstavy
Slavnostní zahájení výstavy 26.12 ve 13 hodin.
Výstava otevřena: 26.12. Od 13 – 18 hodin
27.12. Od 10 – 18 hodin.
Můžou se vyskytnout drobné změny.
Vše zodpoví na tel: 603 420 367 Josef Kleinwächter
Děkuji

 Pozvánka na výstavu 2023