17. výročí výstav

Vážení a milí přátelé, návštěvníci Betlému.


Vánoce 2019 již jsou dnes minulostí, ale nádhernou minulostí, která bude dlouho přetrvávat v mysli a srdcích mnoha jmenných i bezejmenných lidí, kteří byli ochotni věnovat svůj osobní volný čas tomu, aby pomohli připravit tuto nádhernou oslavu nejkrásnějších svátku v roce, Vánoc, a to pro Vás vážení přátelé, návštěvníci, kteří jste nalezli prostor a čas přijít shlédnout výstavu Betlémů. Pevně věřím, a vlastně to bylo na vás i vidět a cítit, že výstava i ve vašich srdcích zažehla plamínek radosti, že jste mohli být u toho a prožít tak krásné, radostné, požehnané, České Vánoce, s úsměvem, beze shonu a bez emocí z dlouhého čekání, než jste se vůbec dostali do výstavních prostor. A nepřišlo Vás málo, vlastě jste vytvořili svoji návštěvností nový rekord výstavy. Za dva dny výstavu shlédlo 12200 Návštěvníků. Veliké díky Vám, je to nádherná odměna, která je tím největším dárkem pro všechny kdo se zasloužili o celou její přípravu. Děkujeme!!!
Veliké poděkování patří sdělovacím prostředkům, bez kterých by se stěží podařilo na výstavě uvítat takové množství lidí. Je to Televize NOE, které vděčíme za 30 minutový přímý přenos z chystání výstavy, vystoupení v Českém rozhlasu, v mnoha časopisech, regionálních i nadregionálních novinách, ochotu s výlepem plakátů, oznámeními při konání Vánočních bohoslužeb a díky mnohým dalším prezentacím.
Rád bych poděkoval Magistrátu Města a ředitelce 8. ZŠ, jmenovitě, paní Mgr. Wilczkové za poskytnutí prostor a Primátorovi panu Mgr. Michalu Pobuckému. Dále řediteli televize NOE P. Leoši Ryškovi, za krásné zahájení výstavy. Panu primátorovi za poděkování za ojedinělou a největší akci svého druhu v rámci celé České republiky, Otci Ryškovi pak za křesťanskou promluvu o narození Ježíše Krista a o tradici výstav Betlémů.
Výstavu doplňoval také bohatý kulturní program.
O hudební program se zasloužila žena s velikým srdcem, paní Mgr. Tereza Pobucká, která zajistila soubory Ostravica, Catena Musica, Šubaduba band, Frýband a Osmička, které se v průběhu výstavy střídaly, a kde sama hrála. Velikou radost mi udělal i můj devítiletý vnouček Ondrášek, který za potlesku přítomných hrál koledy na trubku.

O řezbařský plener se hlavně zasloužil a vedl jako obvykle již po 7 let Lupo Aneta, který je nosným pilířem a excelentním řezbářem, který za ta léta vyřezal do Betlému10 soch, Mirek Křivák 3 sochy a Jirka Rozehnal vyřezal pouze 1 sochu a dvě pozadí. Hostující Míša Kolaříková horkou jehlou vytvořila 3 obrazy na deskách z lípového dřeva a loutkař Zdeněk Nytra předváděl vyřezávání loutek. Jana Chlebková, životní partnerka Lupa a skvěla žena, předváděla nádhernou řezbu se smyslem pro detail v stromové kůře. Obzvláště bych rád vyzvedl Lupo Anetu, který mimo zhotovení největšího počtu soch navrhl a vyrobil hrací stroj na melodii nejkrásnější koledy Tichá noc se sbírkou na Charitu, která Charitě vynesla 5.500,- Kč. Tiskárna Kleinwächter přispěla částkou 12.000 Kč.
Mé poděkování patří všem těm, bez kterých by se výstava vůbec nemohla konat:
pořadatelům, pomocníkům, a všem těm, kteří sice nebyli vidět, ale vše museli připravit tak, aby měla hladký průběh a byla důstojnou oslavou narození Ježíška. Příprava prostor a instalace 200 exponátů byla opravdu náročná. I když se o přípravu zasloužili kolegové Tiskárny Kleinwächter, kterým patří mé poděkování, největší kus práce udělali spoluvystavovatelé Daniel Adámek a Jiří Bílecký a členové jejich rodin. I když jsem duchovním otcem myšlenky výstav betlémů a exponáty, které jsou z mé sbírky, výstava již není jenom mojí chloubou, ale mnoha dalších nadchnutých, srdcařů, kteří tak jako já v ní spatřují něco krásně pozitivního, co naši společnosti chybí, a tím je udělat něco pro druhé bez nároku na odměnu a ještě se z toho těšit. Jsem rád, že jsou mezi námi ještě takoví lidé, kterým jde hlavně o šíření pozitivní energie a tou výstava Betlémů bezesporu byla, je a bude.
Vstup na výstavu je zdarma, protože si myslím, že Vánoce nejsou o penězích, ale o radosti, zdraví a štěstí, které si o svátcích tolik přejeme. Protože všichni nemají tu možnost prožít krásné Vánoce, pozval jsem na výstavu Charitu, aby udělala sbírku, pro ty, kteří nemají v životě to štěstí prožít radostné svátky tak jako my, aby udělala sbírku pro zdravotně postižené. Doufám, že sbírka má veliký výtěžek. Prozatím netrpělivě čekáme na její vyhodnocení ředitelem Charity a potom sdělíme její výši a využití.
Myšlenkou nás, organizátorů bylo, je a vždy bude, vrátit do mysli lidí naprostou přirozenost oslavy nejkrásnějších křesťanských svátků v roce, Myšlenkou nás, organizátorů bylo, je a vždy bude, vrátit do mysli lidí naprostou přirozenost oslavy nejkrásnějších křesťanských svátků v roce, (bez Santa Klause), s Ježíškem v jesličkách s oslavou rodiny, svaté rodiny.

Pokud toužíte prožít takové Vánoce i v roce 2020, potom nezapomeňte,
že 26.12.2020 od 13-18 hodin
a 27.12.2020 od 10- 18 hodin
proběhne již 18. ročník této svým rozsahem ojedinělé výstavy
v České republice a již teď se na Vás těšíme.
Pokud máte doma Betlém, který nestavíte, prosím přispějte do sbírky. Bude dělat každoročně radost nejenom Vám, ale i tisícům návštěvníku, kteří každoročně příjdou. A považte, letos, tedy v roce 2019 přišlo na výstavu 12.200 návštěvníků a proto to má smysl výstavu pořádat.
Děkuji,
přeji Vám pohodový, požehnaný rok 2020 ve zdraví, radosti, štěstí, v kruhu dobrých přátel, a v každém dni roku prožít alespoň střípek Vánoc.
Jako vždy


S úctou
Josef Kleinwächter