Výstava 2022

19. výročí výstav

Vážení a milí přátelé,
19 let výstav Betlémů, 19 let s vámi!


Když děláte něco srdcem, výsledek se dostaví. Někomu ihned, někomu po létech, ale dostaví se. Úžasné je na tom to, že jsou mezi námi lidé, kteříumí rozeznat opravdovost od pouhého předstírání opravdovosti a fandí tomu. My Vám za to děkujeme, protože vy jste naší solí a motivaci, že to co děláme, má smysl.
Člověk sám o sobě neznamená nic, a pokud ano,tak toho mnoho nestihne. Je zapotřebí, obklopit se lidmi, kteří mu věří, jsou stejně smýšlející, odhodlaní, a jsou přesvědčeni, že to má smysl.
A tady děkuji všem, kteří jakoukoliv měrou přispěli na oltář této úžasné výstavy.Chci poděkovat některým zaměstnancům tiskárny, avšak, pokládám za důležité, poděkovatDanielu Adámkovi, Jirkovi Bíleckému a jeho paní Dagmar, za to, že bez nároku na odměnu pomáhalitou největší měrou zajistit přípravu i chod výstavy, a troufám si říci, že bez nich by výstava nebyla, anebo neměla tu úroveň, kterou má dodnes.Nejenom proto jsem výše jmenované po deseti létech trvání výstav jako poděkování za jejich nezištnou pomoc povýšil jako spoluvystavovatelé.Rovněž děkuji za ozvučení a pomoc Danielu Adámkovi mladšímu a paní Janě Adámkové.


Chci touto cestou poděkovat Otci biskupovi Martinu Davidovi za záštitu nad touto výstavou, mediálnímu partnerovi Beskydy.cz, paní PhDr. Tereze Baronové za nádhernou vánoční hudbu v průběhu celého programu výstavy, ve kterém vystupovaly soubory: Catena Muzika, Osma Band, Frý Band, Osminka a Soubor lidových písní a tanců Ostravica.
V právě uplynulém ročníku chyběli řezbáři. Vyzvedl bych tady Lupo Anettu, který se největší měrou zasloužil o výrobu největšího Betlému s názvem Frýdecko-Místecký, který ještě není dokončený. Jeho neúčast byla díky zdravotnímu pooperačnímu stavu.
Rád bych mu popřál brzké uzdravení.
Dále děkuji panu primátorovi Petru Korčovi a Otci Leoši Ryškovi, řediteli televize Noe, za krásný úvod a zahájení výstavy na svátek sv. Štěpána 26.12.2022, a Otci Bohuslavu Novákovi za otevření výstavy 27.12.2022. V neposlední řadě a s velikým uznáním děkuji za medializaci výstavy České televiziza krásnou a obsáhlou prezentaci výstavy celé České veřejnosti v hlavních vysílacích časech, deníku Právo, ČTK, Moravskoslezskému dni a Regionální televiziPolar. Bez těchto všech osobností a institucí by se výstava nedostala mezi vás, nedosáhla by takových rozměrů a návštěvnost by určitě nedovršila účast 12.000 návštěvníků.


A tady bych chtěl zdůraznit něco podstatného, že zatím co vy jste se chystali na svátky, my jsme chystali výstavu. Zatím co vyjste v pohodě svátky slavili, my jsme se svými rodinami starali o bezchybný chod výstavy. A zatím, co vy jste po svátcích odpočívali, my jsme Betlémyse vší opatrností ukládali zpět do depozitu.
Je to plných osm dní, které věnujeme každým rokem na oltář naší i vaší radosti z narození Ježíše, který je nezpochybnitelnou skutečnostídějin nejenom křesťanských, protože Pán Ježíš se narodil nám všem. Narodil se, aby svým světlem ozářil temnotu.
Výstava Betlémů je pro nás vystavovatelé velikým svátkem a Vaše návštěvnost je tou největší odměnou, kterou si značka Kleinwächter,pod kterou je výstava po léta realizována, zaslouží. Je to záruka návratu ke kořenům našich předků. Prožít společně České Vánoce bez komerce a nákupní horečky se společnou radostí z narození Ježíška a to se nám, alespoň doufám, podařilo.
Máme neskutečnou radost, kolik Vás přišlo. Radostné tváře z mnoha koutu naši vlasti i ze světa hovoří jasně a zcela výmluvně, že Vánoce nejsou o penězích ale o radosti, alespoň tedy pro nás, vystavovatelé. Na vaše výzvy, kde máte kasičku, jsme odpověděli zcela jasně. Vánoce nejsou o penězích. Ale? Vymysleli jsme to jinak, protože mezi námi jsou lidé, kteří finanční pomoc potřebují. Pozvali jsme proto Charitu Frýdek-Místek a Sdružení nevidomých, kteří Vám jsou za vaši štědrost nesmírně vděčni, obzvláště v této, ekonomicky i lidský velmi složité době.
Charita získala od vás návštěvníků 16.500Kč
a nevidomí 14.800 Kč
Děkuji Vám za ně.


A na závěr ještě něco k výstavě samotné.
- Již jsem zmínil, jaká byla účast návštěvníků. Abych rozptýlil Vaše obavy z toho, že náš odhad je smýšlený, doplňuji, že konečné číslo nám stanovil kamerový systém, který má v sobě systém pro rozpoznání obličejů. Rád bych k tomu podotkl, že tuto statistiku nám kamerový systém poskytuje při dodržení všech zákonných pravidel pro splnění podmínek GDPR.
- Na plakátech jsem uvedl, že budeme vystavovat 222 Betlémů, nakonec jsme jich díky vaší štědrosti vystavovali 265 Betlémů. To je proto, že výstava nemá svoje limity, a neustále je na ní co zlepšovat a rozšiřovat počet exponátů.
- Milí přátelé 19 ročník Výstav je za námi. Teď nás čeká jubilejní 20. ročník. Je neskutečné, jak ten čas uběhl, o kolik jsme zestárli, ale narození Ježíše a výstava Betlému má stále budoucnost. A proto, že je to jubilejní ročník, začínáme jej chystat již teď, a tak začnu přáním a prosbou.
- Mým přáním je, aby se sbírka rozšířila na 300 exponátů. Ta prosba, je prosbou o vaši štědrost. Pokud máte doma Betlém jako dědictví po svých předcích, a ten o Vánocích nestavíte,obracím se na vás s prosbou a srdcem otevřeným. Zamyslete se po přečtení těchto řádků,a po rodinné poradě, zda byste nebyli ochotni pomoci sbírku rozšířit.
Historicky víte, že sbírka je neprodejná a její rozsah je i ve vašich rukou.
- Navíc, Betlém bude dělat radost Vám i tisícům dalších příchozích, kteří se každoročně přijdou k jesličkám poklonit.
- Prosím, pomozte rozšířit kulturní bohatství a dědictví našeho krásného nejenom regiónu.
- Navíc bych rád touto cestou požádal o pomoc s přípravou výstavy, případně dohledem na exponáty během výstavy jako dobrovolníci.


A na závěr poděkování za vystavovatele
Dagmaru, Daniela, Jirku a Josefa
s kontaktními údaji, pro nabídku Betlémů, případně s nabídkou pomoci při realizaci výstavy.
Kontaktní osoba: Josef Kleinwächter, mobil: 603 420 367,
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
KLEINWACHTER holding s.r.o. ul. Československé Armády 2233,
738 01 Frýdek-Místek

 

Děkujeme!
A na závěr bych chtěl poděkovat své babičce Filipíně Kleinwächterové, která by se se letos dožila 140 let za to, že se mnou v době adventu chodila denně na roráty a já celou dobu prostál u Betlému, který mne fascinoval natolik, že tato stopa ve mně zůstala až dodnes.

 

S úctou
Josef Kleinwächter